Saturday, February 11, 2012

از حقایق ثانویه

هنوزم آدمایی هستن که می‌گن «فلانی که توی کانادا زندگی و تحصیل کرده و همه چیزش رو به راه بوده فلان طور..»؟
نادون عزیز، همیشه این رو یادت باشه که تا وقتی از کشوری که توش بیشتر سال‌های عمرت رو گذروندی و روی خاک و خل‌ش بزرگ شدی دور هستی، هرگز همه چیز زندگی‌ت به راه نخواهد بود! خیلی واضحه.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com