Sunday, February 13, 2011

سهم ما از شهرمون

اگر خونه‌ای دارید که از عهده‌ی تمیز کردنش به تنهایی، یا به کمک افراد خانواده‌تون، برنمیاید، و مجبور هستید کارگر بگیرید که محل زندگی شما رو تمیز کنه، بدونید که دارید بیشتر از سهمتون زمین رو اشغال می‌کنید.

درسته که آدم در بقیه‌ی موارد زندگی کار رو به کاردان می‌سپره، ولی این یک مورد به کاردان احتیاج نباید داشته باشه. هر آدم سالم و جوونی باید بتونه از پس تمیز کردن زیر خودش به تنهایی بر بیاد.

تبصره: اگر مریض یا خیلی پیر هستید، این قانون شما را در بر نمی‌گیره.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com