Saturday, January 8, 2011

نامه‌های مهم یک شاعر خیلی مهم‌تر

از خودم شرمنده هستم. این‌همه در تلاشم یه روزی آدم معروفی بشم، بعد همه‌ی آدمای معروف رو که نگاه می‌کنی می‌بینی ازشون یک عالمه نامه‌های مهم و پر از نکته‌ی مربوط به رشته‌شون -ادبیات، فیلم، نقاشی- بعد از مرگشون چاپ شده و اون نامه‌ها رو بعدها توی بیوگرافی‌شون میارن.
من اگر روزی معروف بشم، وقتی که بمیرم تنها نامه‌هایی که ازم پیدا می‌کنن مربوط به شام و ناهاری ئه که پختم و کیکی که عصر از خواب پا شدم درست کردم و خرید سبزی و شیرینی‌ و پنیری که آخر هفته رفتم.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com