Wednesday, May 26, 2010

آدم بدون قرمه‌سبزی هم ..‌ ؟

یک بار مهندس خسته گناه بزرگی مرتکب شد و توی وبلاگش نوشت:
آدم بدون قورمه سبزی هم زنده می ماند.
نمی‌دونم آیا کسی همون موقع بهش اعتراضی کرد یا نه، ولی معتقدم دود کوچک پنداشتن قرمه‌سبزی، در آینده که این خورش به قدری در دنیا معروف شد که مردم شروع کردن به نوشتن درباره‌ش توی روزنامه‌ها و مجله‌های مطرح خارجکی و شرح دادند که چطور وبلاگ‌هایی پست‌های عدیدی‌شون رو به تعریف از این خورش اختصاص داده‌اند تا حالا و یا چطور وبلاگ‌هایی از اساس اسم‌شون رو قرمه‌سبزی گذاشتند، توی چشم خود مهندس خسته‌ می‌ره و نه من خواننده که خوندم این جمله رو و حرص خوردم.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com