Monday, April 26, 2010

کمبودهایی که باعث می‌شن آدم بی‌‌خیال آینده‌ش بشه

توی دسپرت هاوس‌وایوز یک قسمتی هست که یک روان‌شناسی به لنت اسکاوو می‌گه بچه‌های کوچیک باید هر روز ۳۰ بار بغل بشن تا احساس امنیت و آرامش بکنن.
من هنوز هم برای انرژی داشتن برای ادامه دادن زندگی و احساس خوشبختی و دوست داشته شدن کردن به ۳۰ بار بغل شدن در روز نیاز دارم . از وقتی اومدم اینجا به طرز قابل توجهی بغل‌هایی که می‌گیرم به نسبت بغل‌هایی که توی تهران دریافت می‌کردم کم شدن. اگر خواهرم باهام نبود، صرفاَ به همین دلیل کمبود بغل برمی‌گشتم.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com