Saturday, March 20, 2010

اولین نوروز در غربت

صبح روز سال تحویل زودتر از روزهای دیگر بیدار شده، نان بلژیکی با پنیر خامه‌ای فیلادلفیا و خیار و گوجه‌ی احتمالا فلوریدا یا کالیفرنیا به همراه چای احمد شیرین‌شده پای بی‌بی‌سی فارسی و آهنگ‌ها و مصاحبه‌های قشنگ‌ قشنگ نوش جان کرده و به دیگر فعالیت‌های غربی خود رسیدگی کردم.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com