Thursday, August 28, 2008

چرا نبايد اون آدم‌هاي مجرمي که روزگار و پليس و دادگاه هم حسابشون رو نمي‌رسه، خودمون توی همین دنیا حق‌شون رو بذاريم کف دستشون به‌جای این‌که با حرص و عجز حواله‌شون بدیم به خدا و پیغمبر؟
مردم ممکنه قانون به هیچ‌جاشون نباشه، چون هزار راه برای در رفتن ازش وجود داره، اما از ترس ِ آدم‌هایی از جنس خودشون هم که شده، به‌ شرطی که بدونن اونا هم به همون اندازه می‌تونن پلید باشن، دیگه انقدر آزار نمی‌رسونن به این و اون.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com