Saturday, March 1, 2008

یه کشفی کردم در مورد خودم. اونم این که، هر کاری که مامان و بابام بهم گفتن "نکن"، من دقیقاً به فاصله‌ی یک هفته از حرف اونا، راست راست رفتم و همون کار رو کردم.
حالا قصدم این بود که همین‌جا به مامان و بابام اخطار بدم:
مامان عزیز، بابای عزیز، اگه کاری هست که می‌خواهید من نکنم، چپ و راست بهم توصیه کنید که "بکن".


پ.ن. البته همیشه هستند افرادی که برداشت‌های خیلی ناجوری از حرف آدم بکنند.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com