Thursday, February 21, 2008

یه اصلی هست به اسم "اصل بی‌خبری" که می‌گه "یه چیزایی تو دنیا هست که اگه ازشون بی‌خبر باشی بهتر و خوشحال‌تر می‌تونی زندگی کنی". من به این اصل به شدت پایبندم. روز به روز هم مواردی که می‌رن تابع‌ این اصل، بیشتر می‌شن.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com