Monday, December 24, 2007

دنیای من یه‌وری بود، یعنی به یک سمت خاصی کج بود، بعد الآن باز داره یه‌وری می‌شه، ولی یه جور یه‌وری دیگه‌ای. حالا چه فرقی می‌کنه کدوم وری بشه؟ به هر حال یه‌وریه. باید سعی کرد و جهد بلیغ نمود تا صاف شود (ستی‌علیه‌السلام).
ولی شما کل دنیا رو بگرد، کدوم خیابونی کاملاً صافه؟ حتی خدا هم با این صاف بودن مشکل داشته و زمین رو کج‌ و معوج به وجود آورده. پس از من و شما چه انتظاری می‌ره؟ جز این که ما هم به این یه‌وری بودن خودمون ادامه بدیم.. که اتفاقاً خیلی هم هیجان‌انگیزه و مایه‌ی تفریح و تنوع.

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com