Saturday, October 27, 2007

اگر یه صد سال دویست سالی زودتر به دنیا اومده بودم، با اونی که این شعر رو گفته عروسی می‌کردم و کنار تی‌.اس.الیوت یه خونه می‌گرفتیم زندگی‌مونو می‌کردیم خوش و خرّم. هرچند که اعتقادم بر این باشه که دو تا شاعر نباید با هم ازدواج کنند. [البته اصلاً خودم رو در سطح پرسی عزیزم نمی‌دونم ها، اشتباه برداشت نشه. اما، از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون اگه بهم رو بدن این فکر رو هم می‌کنم!]

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com