Saturday, May 19, 2007

Reading Lolita in Tehran

Scheherzade
(بروز خلاقیت زیر فشار)
هزار و یک شب، نمود قدرت اعجاب انگیز قصه است.
مردی که رگ خوابش تنها با داستان، و نه با این واقعیت و ارزش اخلاقی که "هر انسانی حق ِ زندگی دارد، چه شاه چه رعیت" به دست می آید.

A Language of Our Own
زبانی که مال خودمان باشد. زبانی که در آن کلمات معنی خاص خودشان و نه معنی عام و ظاهری شان را داشته باشند.
زبانی که بیگانه ها به آن راه نداشته باشند.
و اگر کسی شنید یا فحش بدهد یا سکوت از سر تحیّر بکند.

توضیح: مشغول خواندن کتابی از آذر نفیسی هستم به نام Reading Lolita in Tehran. آذر در دانشگاه تهران و علامه طباطبایی ادبیات انگلیس درس می داد. بعد از انقلاب اجبار به چادری شدن اساتید، و سانسور غالب بر دانشگاه، او را به سمت استعفا سوق می دهد. بعد از آن تصمیم به تشکیل کلاس ادبیات در خانه اش می گیرد. یک سری از دانشجویان ِ به درد بخورش را جمع می کند و ادبیات کشورهای مختلف را می خوانند و بحث می کنند.
این کتاب حاصل آن کلاس هاست. و نه فقط خلاصه ای بر بحث های ادبی شان، که گزارشی ست از طرز زندگی مردم (بویژه زنان)، ورای چهره ای که جامعه از آن ها ساخته

آذر در حال حاضر در John Hopkins University در آمریکا درس می دهد و خلاصه خیلی آدم حسابی ست. در ضمن ایشون استاد افتخاری آکسفورد هم هستن
البته این کتاب را در ایران پیدا نخواهید کرد و ترجمه ش هم مسلما مجوز نخواهد گرفت
http://www.rahaward.org/archives/2006/05/post_31.php
http://www.peykarandeesh.org/safAzad/Lolita.html

 

designer : www.bloggeruniversity.blogspot.com